Facebook

Job i NG

Vi kan altid bruge flere instruktører i Nivå Gymnastikforening

Læs mere her.

Kære medlem 


Du inviteres til generalforsamling i Nivå Gymnastikforening


Torsdag d. 23. maj 2019 kl. 18.00 i NKK Hallens mødelokale

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens årsberetning og målsætninger for det kommende år
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Vedtagelse af budget
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
   - Valg af formand (i lige år)
   - Valg af kasserer (i ulige år)
   - Valg af øvrige medlemmer (og førstesuppleant samt andensuppleant)

7. Eventuelt

Vel mødt.