Facebook

Job i NG

Vi kan altid bruge flere instruktører i Nivå Gymnastikforening

Læs mere her.

Kære medlemmer

Hermed indkaldes til generalforsamling i Nivå Gymnastikforening.

Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 20.30 i NKK Hallens mødelokale.

Herunder er dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent 
 2. Bestyrelsens årsberetning og målsætninger for det kommende år 
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 
 4. Vedtagelse af budget 
 5. Behandling af indkomne forslag
  1. Bestyrelsen stiller følgende til forslag, da det er et krav fra kommunen at vi har afholdt vores generalforsamling inden d. 1. marts.
   Vedtægtsændring §9 stk. 1.
   ”Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden den 15. februar.”
 6. Valg til bestyrelsen 
  1. Valg af formand (i lige år)
  2. Valg af kasserer (i ulige år) 
  3. Valg af øvrige medlemmer (og to suppleanter) 
 7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant 
 8. Eventuelt

Årets beretning kan findes på vores hjemmeside her: http://www.ng-gymnastik.dk/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=131&Itemid=9
Årets resultatliste kan findes på vores hjemmeside her: http://www.ng-gymnastik.dk/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=129&Itemid=9
Årets regnskab kan findes på vores hjemmeside her: http://www.ng-gymnastik.dk/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=130&Itemid=9

Bemærk følgende:
Resultaterne fra de mandlige idrætsgymnaster er endnu ikke på resultatlisten.
Årsregnskabet er endnu ikke revideret og status mangler.
Ovenstående bliver lavet hurtigst muligt. De færdige udgaver vil være at finde på vores hjemmeside, så snart de er klar.

Mvh
Anders Thorup Jensen
Formand for Nivå Gymnastikforening
Mølledammen 1i
2980 Kokkedal
tlf. 29662028
web: www.ng-gymnastik.dk