Facebook

Job i NG

Vi kan altid bruge flere instruktører i Nivå Gymnastikforening

Læs mere her.

Kære medlem

Hermed indkaldes til generalforsamling i Nivå Gymnastikforening.

Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 7. februar 2012 kl. 20.00 i NKK Hallens mødelokale.

Herunder er dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens årsberetning og målsætninger for det kommende år
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 4. Vedtagelse af budget
 5. Behandling af indkomne forslag
  Bestyrelsen stiller følgende vedtægtsændring til forslag, da det ikke længere er et krav fra kommunen at vi har afholdt vores generalforsamling inden d. 1. marts. Bestyrelsen foreslår derfor at §9 stk. 3. ændres tilbage til sin oprindelige ordlyd.
  Fra "Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden den 15. februar."
  Til "Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden den 21. marts."
 6. Valg til bestyrelsen
  a. Valg af formand (i lige år)
  b. Valg af kasserer (i ulige år)
  c. Valg af øvrige medlemmer (og to suppleanter)
 7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Årets beretning kan findes på vores hjemmeside her: http://ng-gymnastik.dk/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=149&Itemid=9

Årets resultatliste kan findes på vores hjemmeside her: http://ng-gymnastik.dk/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=151&Itemid=9

Årets regnskab kan findes på vores hjemmeside her: http://ng-gymnastik.dk/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=150&Itemid=9

Nivå Gymnastikforenings vedtægter kan findes her: http://ng-gymnastik.dk/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=117&Itemid=9

Bemærk følgende:
Årsregnskabet er endnu ikke revideret. Dette klares inden generalforsamlingen afholdes.