Facebook

Job i NG

Vi kan altid bruge flere instruktører i Nivå Gymnastikforening

Læs mere her.

Kære medlemmer

 

Hermed indkaldes til generalforsamling i Nivå Gymnastikforening.

 

Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 20.00 i Mødelokalet, NKK-Hallen, Niverød 40, 2990 Nivå.

 

Dagsorden er som følger:

1.Valg af dirigent og referent

2.Bestyrelsens årsberetning og målsætninger for det kommende år

3.Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

4.Vedtagelse af budget

5.Behandling af indkomne forslag

- Ingen indkomne forslag

6.Valg til bestyrelsen

a.Valg af formand (i lige år)

b.Valg af kasserer (i ulige år)

c.Valg af øvrige medlemmer (og to suppleanter)

7.Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

8.Eventuelt


Årets beretning, resultatliste, årsregnskab og vedtægter kan findes på vores Medlemsportal her: http://ng-gymnastik.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=4

 

Med venlig hilsen

Nivå Gymnastikforening

Anders Thorup Prendergast

Formand