Facebook

Job i NG

Vi kan altid bruge flere instruktører i Nivå Gymnastikforening

Læs mere her.

Foreningens struktur
Nivå Gymnastikforenings øverste ledelse er bestyrelsen. De har til formål at lave foreningens langsigtede planer og visioner og sørge for, at den daglige drift og træning er i trit med disse visioner. Bestyrelsens sammensætning bestemmes på den årlige generalforsamling.

Sektioner
Nivå Gymnastikforening består af fire sektioner, som er Motion, MIG, KIG og TeamGym.
Motionssektionen omfatter børne- og voksenhold.
MIG-sektionen består af foreningens hold indenfor mandlig idrætsgymnastik og omfatter primært lukkede konkurrencehold.
KIG-sektionen består af foreningens hold inden for kvindelig idrætsgymnastik og omfatter udelukkende lukkede hold.
TeamGym-sektionen består af foreningens TeamGym-hold og omfatter ligeledes kun lukkede hold.

Koordinatorer
Hver sektion har en koordinator, som står for den overordnede planlægning i sektionen. Det kan for eksempel være sæsonplanlægning og andre koordineringsopgaver. Koordinatorerne fungerer desuden som kontaktperson for både trænere og nye medlemmer i sektionen. Koordinatorerne kan findes under menuen kontakt.

Ansvarlig træner
Det er den ansvarlige træner, der har det overordnede ansvar for holdet og sørger for at informere gymnaster og forældre om aktiviteter løbende gennem sæsonen. Det er ligeledes den ansvarlige træner, som vurderer om der er plads på et hold og som sørger for at opdatere holdlister mm. De ansvarlige trænere kan findes i programmet som findes på vores medlemsportal.

Udvalg
Det daglige arbejde i gymnastikforeningen varetages af en række udvalg. Udvalgene ledes af en udvalgsformand, som løbende gennem året holder bestyrelsen orienteret om deres aktiviteter. En liste over udvalgene findes under menuen under "kontakt". Bemærk at du skal logge ind på siden for at listen er synlig. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til udvalgsformanden.