Facebook

Job i NG

Vi kan altid bruge flere instruktører i Nivå Gymnastikforening

Læs mere her.

Nivå Gymnastikforenings Gymnastikafdeling afholder generalforsamling d. 9 februar 2010 i NKK-Hallen i Nivå kl. 20.00.

Vi håber på at se mange fremmødte.

Dagsorden er som følger:
1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens årsberetning.
3) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab og revisionsrapport til godkendelse.
4) Bestyrelsens forslag.
5) Indkomne forslag.
   a) Genindførsel af pensionistrabatten.
6) Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af medlemskontingent.
7) Fremlæggelse af planer for afdelingen for det kommende år.
8) Valg til bestyrelsen:
   a) Valg af formand (i lige år)
      Anders er villig til genvalg
   b) Valg af kasserer (i ulige år)
   c) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
      Iben er villig til genvalg
      Jens er villig til genvalg
9) Nedsættelse af udvalg.
10) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
11) Valg af delegerede til repræsentantskabsmødet.
12) Eventuelt.

Vel mødt!

Mvh
Formand
Anders Thorup Jensen